• Email: bexleynp@gmail.com
  • Phone: 078 969 47553 (President: Ananda Raj Dharel)

Notice Board

बेक्स्ली नेपाली समाजका बाबुनानीहरुकोलागी सुवर्ण अवसर!!!   आदरणीय सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक नमस्कार , उपरोक्त सम्बन्धमा यस समाजका बाबुनानीहरु जति पनि सेकन्डरी स्कुलमा अध्ययान गर...

View Details

Contact Us


Captcha

Bexley Nepalese Community

Equitable House - 2nd Floor , 7 General Gordon Square, C/O Mantax Lynton, London, SE18 6FH

Tel: 020 8306 5014 / 079 88793 209   

 Email: bexleynp@gmail.com