• Email: bexleynp@gmail.com
  • Phone: 078 969 47553 (President: Ananda Raj Dharel)

Notice Board

आदरणीय  सम्पूर्ण BNC .युके का आजिवन सदस्यज्यूहरुमा नमस्कार! विषय: बेक्स्ली नेपाली समाजको बार्षिक भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थितिको अपडेट बारे।  खानाको अर्डर गर्नुपर्ने भएकोले   यहाँहर...

View Details

Executive Committee 2019-2021


Mr. Bijay Bahadur Gurung
Mr. Bijay Bahadur Gurung
President
Mr Siri Prasad Gurung
Mr Siri Prasad Gurung
Vice President
Mrs Uma Gurung
Mrs Uma Gurung
Vice President
Mrs Bindu Gurung
Mrs Bindu Gurung
Vice President
Mr Harish Gyawali
Mr Harish Gyawali
General Secretory
Mr Kedar Thapaliya
Mr Kedar Thapaliya
Secretory
Mr Sanjeeb Subedi
Mr Sanjeeb Subedi
Treasurer
Mr Kamal Gurung
Mr Kamal Gurung
Joint-Treasurer
Ms Alina Shrestha
Ms Alina Shrestha
Member
Mrs Bijita Gautam
Mrs Bijita Gautam
Member
Mrs Bimala Sharma Dharel
Mrs Bimala Sharma Dharel
Member
Mr Dipendra Sitaula
Mr Dipendra Sitaula
Member
Mr Himal Gurung
Mr Himal Gurung
Member
Mr Homnath Gnawali
Mr Homnath Gnawali
Member
Mr Pankaj Paudel
Mr Pankaj Paudel
Member
Mrs Prabriti Adhikari Bhandari
Mrs Prabriti Adhikari Bhandari
Member
Mr Prakas Gurung
Mr Prakas Gurung
Member
Mr Purna Roka
Mr Purna Roka
Member
Mrs Sushma Dhungana
Mrs Sushma Dhungana
Member
Mr Tek BahadurThapa
Mr Tek BahadurThapa
Member
Mr Udaya Lamsal
Mr Udaya Lamsal
Member