• Email: bexleynp@gmail.com
  • Phone: 078 969 47553 (President: Ananda Raj Dharel)

Notice Board

आदरणीय  सम्पूर्ण BNC .युके का आजिवन सदस्यज्यूहरुमा नमस्कार! विषय: बेक्स्ली नेपाली समाजको बार्षिक भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थितिको अपडेट बारे।  खानाको अर्डर गर्नुपर्ने भएकोले   यहाँहर...

View Details

Executive Committee 2021-2023


Mr Ananda Dharel
Mr Ananda Dharel
President
Mr Harish Chandra Gaywali
Mr Harish Chandra Gaywali
Senior Vice President
Mrs. Bindu Gurung
Mrs. Bindu Gurung
Vice President
Mr Kamal Gurung
Mr Kamal Gurung
Vice President
Mrs Bijita Gautam
Mrs Bijita Gautam
Vice President
Mr Kedar Thapaliya
Mr Kedar Thapaliya
General Secretary
Hom Nath Gyawali
Hom Nath Gyawali
Secretary
Dipendra Sitaula
Dipendra Sitaula
Treasurer
Bal Mukunda Prasai
Bal Mukunda Prasai
Joint Treasurer
Alina Shrestha
Alina Shrestha
Member
Tek Bahadur Thapa
Tek Bahadur Thapa
Member
Narayan Panta
Narayan Panta
Member
Ahilya Kunwar
Ahilya Kunwar
Member
Bimala Sapkota Sedhaee
Bimala Sapkota Sedhaee
Member
Shilu Acharya
Shilu Acharya
Member
Madhur Mishra
Madhur Mishra
Member