• Email: bexleynp@gmail.com
  • Phone: 078 969 47553 (President: Ananda Raj Dharel)

आदरणीय  सम्पूर्ण BNC .युके का आजिवन सदस्यज्यूहरुमा नमस्कार!

विषय: बेक्स्ली नेपाली समाजको बार्षिक भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थितिको अपडेट बारे।

 खानाको अर्डर गर्नुपर्ने भएकोले   यहाँहरुको उपस्थितिको बारेमा कृपया आफ्नो नाम लेखिदिनु भए हामीलाई व्यवस्थापनमा सहज हुने थियो।