• Email: bexleynp@gmail.com
  • Phone: 078 969 47553 (President: Ananda Raj Dharel)

Notice Board

आदरणीय  सम्पूर्ण BNC .युके का आजिवन सदस्यज्यूहरुमा नमस्कार! विषय: बेक्स्ली नेपाली समाजको बार्षिक भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थितिको अपडेट बारे।  खानाको अर्डर गर्नुपर्ने भएकोले   यहाँहर...

View Details

Contact Us


Captcha

Bexley Nepalese Community

Equitable House - 2nd Floor , 7 General Gordon Square, C/O Mantax Lynton, London, SE18 6FH

Tel: 020 8306 5014 / 079 88793 209   

 Email: bexleynp@gmail.com