• Email: bexleynp@gmail.com
  • Phone: 078 969 47553 (President: Ananda Raj Dharel)

Notice Board

आदरणीय  सम्पूर्ण BNC .युके का आजिवन सदस्यज्यूहरुमा नमस्कार! विषय: बेक्स्ली नेपाली समाजको बार्षिक भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थितिको अपडेट बारे।  खानाको अर्डर गर्नुपर्ने भएकोले   यहाँहर...

View Details

Board of Trustee


Ananda Raj Dharel
Ananda Raj Dharel
President
Kesh Bahadur Gurung, founding President ,
Kesh Bahadur Gurung, founding President ,
Member
Bijay Bahadur Gurung, immediate Past President
Bijay Bahadur Gurung, immediate Past President
Member
Kedar Thapaliya
Kedar Thapaliya
General Secretary
Dipendra Sitaula
Dipendra Sitaula
Treasurer
Harish Chandra Jyawali
Harish Chandra Jyawali
Member
Bindu Maya Gurung
Bindu Maya Gurung
Member
Uma Gurung
Uma Gurung
Member
Chandrabir Gurung
Chandrabir Gurung
Member
Sanjeeb Subedi
Sanjeeb Subedi
Member
Yub Raj Neupane
Yub Raj Neupane
Member